DASAR KERAJAAN

PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) PENGURUSAN KESELAMATAN PEJABAT

No
Keterangan
Format
Saiz
Tindakan
1
SOP Ketika Bencana
Format PDF
240kB
Untuk membuka fail di atas, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader Adobe Reader
DASAR KERAJAAN      Polisi Emel Rasmi Kerajaan Negeri Melaka versi 1.7    Dasar Keselamatan ICT Negeri Melaka versi 2.0    Dasar Keselamatan ICT Negeri Melaka versi 2.1    Pelan Pengurusan Risiko    Pelan Strategik ICT    Prosedur dan Standad Keselamatan ICT Negeri Melaka versi 1-5-Dis 2015    Pelan Strategik Jabatan    Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 21-06-2016 :: 10:55 AM