1 Sistem Bayaran Cukai Tanah secara Online2 3 4 5 6 7 8 Selamat Datang Ke Melaka9 10 11

Pengumuman

SEBUTHARGA TERKINI

 07 November 2018
Iklan Sebutharga Terkini


PEMBAYARAN ONLINE CUKAI TANAH DAN CARIAN RASMI PERSENDIRIAN

 01 Januari 2018
Pembayaran Cukai Tanah dan Carian Rasmi Persendirian KINI boleh dibuat secara Online. Sila layari https://ebayar.melaka.gov.my/.


Suara Anda

Apakah pendapat anda tentang layanan yang diberikan oleh petugas kaunter perkhidmatan kami?