1 Pejabat Daerah dan Tanah Melaka Tengah mengucapkan Selamat Menyambut Hari Kemerdekaan yang Ke 612 3 Pembayaran Cukai Tanah Di UTC4 5 6 7 Selamat Datang Ke Melaka8 9 10

Pengumuman
PEMBAYARAN ONLINE CUKAI TANAH DAN CARIAN RASMI PERSENDIRIAN

 01 Januari 2018
Pembayaran Cukai Tanah dan Carian Rasmi Persendirian KINI boleh dibuat secara Online. Sila layari https://ebayar.melaka.gov.my/.


Aktiviti


Suara Anda

Apakah pendapat anda tentang layanan yang diberikan oleh petugas kaunter perkhidmatan kami?