PERKHIDMATAN

SISTEM 1MAPPING

Inisiatif mewujudkan Sistem Maklumat Setempat atau Berpusat bagi Pembangunan Fizikal Daerah Melaka Tengah ini adalah untuk menyelaraskan maklumat jalan kampung khususnya dalam Daerah Melaka Tengah sebagai bahan rujukan Jabatan/Agensi Persekutuan dan Negeri. Perlaksanaan projek di bawah peruntukan MARRIS akan lebih tepat dengan objektif wujudnya inovasi tersebut. Sistem ini adalah sistem dalaman, yang boleh dilayari di Unit Pembangunan Fizikal, Pejabat Daerah dan Tanah Melaka Tengah.

PERKHIDMATAN      e-Perkhidmatan    Muat Turun    Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian    Statistik Aduan    Tender & Sebutharga    e-Kalkulator    Sistem E-bayar    Sistem Emel Rasmi Negeri Melaka    Sistem E-SPEKS    Sistem Intranet Negeri Melaka    Sistem Dewan Undangan Negeri    Sistem 1File    Sistem 1Course 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 26-10-2016 :: 11:58 AM