ORANG AWAM  E-PERKHIDMATAN

KIRAAN KADAR CUKAI PERTANIAN

e-Perkhidmatan      Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian    Pembayaran Cukai Tanah Online (eBayar)    Kiraan Kadar Cukai Tanah    Kiraan Kadar Premium Tukar Syarat    Kiraan Kadar Denda Lewat Cukai Tanah    Permohonan Lesen Arak 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 18-05-2016 :: 11:01 AM