KAKITANGAN

STATISTIK ADUAN

 

DATA E-ADUAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH
TAHUN 2019 (sehingga 26 Februari 2019)
Bulan  Aduan Tanah Hakmilik Cukai Semak Samun Permohonan Projek Masyarakat  Surat Akuan Terima Tempoh Selesai <15hari Tempoh Selesai >15hari Masih Dalam Siasatan Unit Bertanggungjawab -
 <4 hari  >4 hari Tiada  UPT UPD PUU UP UH UTP UKP
Januari 11 1 0 0 3 5 1 11 0 0 6 1 4 0 6 0 0 0 5 0
Februari 10 0 0 4 4 2 0 10 0 0 0 0 10 0 2 0 0 3 5 0
Mac                                        
April                                        
Mei                                        
Jun                                         
Julai                                         
Ogos                                        
September                                        
Oktober                                        
November                                        
Disember                                        
JUMLAH                                        

 

DATA ADUAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH
TAHUN 2019 (sehingga 26 Februari 2019)
Bulan  Aduan Semak Samun Tanah Hakmilik Cukai Masyarakat Permohonan Projek SuratAkuan Terima Tempoh Selesai <16hari Tempoh Selesai >15hari Masih Dalam Siasatan Unit Bertanggungjawab -
 <4 hari  >3 hari Tiada  UPT UPD PUU UP UH UTP UKP
Januari 50 33 4 0 2 1 10 50 0 0 33 1 14 1 10 0 0 1 38 0
Februari                                        
Mac                                        
April                                        
Mei                                        
Jun                                         
Julai                                         
Ogos                                        
September                                        
Oktober                                        
November                                        
Disember                                        
JUMLAH                                        

 

KAKITANGAN      e-Kalkulator    Sistem E-bayar    Sistem Emel Rasmi Negeri Melaka    Sistem E-SPEKS    Sistem Intranet Negeri Melaka    Sistem Elektronik Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (eMMKN) 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 25-02-2019 :: 08:45 PM