KAKITANGAN

MS ISO 9001:2015 

DASAR KUALITI

Dasar Kualiti di Pejabat Daerah dan Tanah Melaka Tengah adalah seperti berikut:

" Pejabat Daerah dan Tanah Melaka Tengah adalah komited kepada pengurusan tanah dan pembangunan masyarakat yang cekap dan berkualiti serta berusaha memenuhi kehendak pelanggan, kehendak undang-undang dan ke arah penambahbaikan secara berterusan mengikut keperluan MS ISO 9001:2015."

Untuk mencapai hasrat tersebut Pejabat Daerah dan Tanah Melaka Tengah mestilah :-

* Melaksana dan mengekalkan Sistem Pengurusan Kualiti yang mematuhi keperluan-keperluan  MS ISO 9001:2015,

* Meningkatkan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti yang dilaksanakan secara berterusan, dan

* Membuat semakan berkala terhadap kecukupan dan pembangunan sumber-sumber untuk memastikan pencapaian objektif-objektif yang telah ditetapkan.

 

SENARAI PROSEDUR  DAN PELAN PENGURUSAN RISIKO

No
Keterangan
Format
Saiz
Tindakan
1
MANUAL KUALITI (PDTMT-MK-00)
Format PDF
1090kB
2
KAWALAN DOKUMEN (PDTMT-PK-(AM)-01)
Format PDF
201kB
3
KAWALAN REKOD (PDTMT-PK-(AM)-02)
Format PDF
193kB
4
AUDIT DALAM (PDTMT-PK-(AM)-03)
Format PDF
321kB
5
TINDAKAN PEMBETULAN (PDTMT-PK-(AM)-04)
Format PDF
220kB
6
UNIT FIZIKAL : PENGURUSAN PROJEK (PDTMT-PK-(D)-05)
Format PDF
573kB
7
CARTA ALIR PENGURUSAN PROJEK
Format PDF
268kB
8
UNIT MASYARAKAT : PENGURUSAN PEMBANGUNAN KHIDMAT MASYARAKAT (PDTMT-PK-(D)-06)
Format PDF
340kB
9
UNIT TANAH : PERMOHONAN TANAH KERAJAAN (PDTMT-PK-(T)-07)
Format PDF
383kB
10
UNIT TANAH : SERAH DAN BERIMILIK SEMULA (PDTMT-PK-(T)-08)
Format PDF
826kB
11
UNIT TANAH : PERMOHONAN PENGAMBILAN TANAH (PDTMT-PK-(T)-09)
Format PDF
153kB
12
UNIT TANAH : PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK TANAH (PDTMT-PK-(T)-10)
Format PDF
396kB
13
UNIT PENDAFTARAN: PENDAFTARAN URUSNIAGA & BUKAN URUSNIAGA (PDTMT-PK-(T)-11)
Format PDF
293kB
14
UNIT PENDAFTARAN : PERMOHONAN GERAN HILANG, CARIAN RASMI KEGUNAAN RASMI DAN SALINAN SAH DOKUMEN (PDTMT-PK-(T)-12)
Format PDF
293kB
15
UNIT PENDAFTARAN : PENDAFTARAN NOTING PERMOHONAN DAN KELULUSAN DALAM HAKMILIK (PDTMT-PK-(T)-13)
Format PDF
297kB
16
UNIT PENDAFTARAN : PERMOHONAN PERINTAH JUAL (SIASATAN) (PDTMT-PK-(T)-14)
Format PDF
261kB
17
UNIT HASIL : PENGURUSAN HASIL DAN TERIMAAN BAYARAN (PDTMT-PK-(T)-15)
Format PDF
320kB
18
UNIT HASIL : PENGURUSAN BAYARAN CUKAI TANAH SECARA ANSURAN (PDTMT-PK-(T)-16)
Format PDF
310kB
19
UNIT PENGUATKUASAAN : PERMOHONAN PERMIT BAHAN BATUAN, PELAN LOKASI, PERMOHONAN UKUR(PU) DAN DAFTAR NO. PEJABAT TANAH (PT) (PDTMT-PK-(T)-17)
Format PDF
598kB
20
UNIT PENGUATKUASA : RONDAAN DAN PENGUATKUASAAN (PDTMT-PK-(T)-18)
Format PDF
506kB
21
UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN : PENGURUSAN KEWANGAN (PDTMT-PK-(S)-19)
Format PDF
119kB
22
CARTA ALIR PERMOHONAN PERMIT BAHAN BATUAN, PELAN LOKASI, PERMOHONAN UKUR(PU) DAN DAFTAR NO. PEJABAT TANAH (PT)
Format PDF
290kB
23
UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN : PENGURUSAN ASET DAN STOR (PDTMT-PK-(S)-20)
Format PDF
156kB
24
UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN : PENGURUSAN PERKHIDMATAN (PDTMT-PK-(S)-21)
Format PDF
332kB
25
UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN : PENGURUSAN LATIHAN (PDTMT-PK-(S)-22)
Format PDF
237kB
26
UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN : PENYELENGGARAAN KENDERAAN (PDTMT-PK-(S)-23)
Format PDF
226kB
27
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT: PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN DAN SISTEM PDTMT-PK-(S)-24
Format PDF
497kB
28
UNIT MAJLIS DAN KERAIAN PENGURUSETIAAN URUSAN ADUAN AWAM (PDTMT-PK-(S)-25)
Format PDF
246kB
29
UNIT MAJLIS DAN KERAIAN : PENGURUSETIAAN MAKLUMBALAS PELANGGAN (PDTMT-PK-(S)-26)
Format PDF
267kB
30
PELAN RISIKO : LAMPIRAN 1 - 1.UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN 2. UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT
Format PDF
645kB
31
PELAN RISIKO : LAMPIRAN 1 BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH
Format PDF
579kB
32
PELAN RISIKO : LAMPIRAN 1 BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH
Format PDF
686kB
33
PELAN RISIKO : LAMPIRAN 2 PELAN TINDAKAN MENANGANI RISIKO KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN
Format PDF
604kB
Untuk membuka fail di atas, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader Adobe Reader


Tarikh Akhir Kemaskini :: 07-12-2023 :: 09:21 AM