ORANG AWAM

KADAR BAYARAN URUSNIAGA

Kadar bayaran urusniaga / bukan urusniaga

BIL
PERKARA
NILAI
1
PINDAHMILIK TANAH 14A
Nilaian tanah kurang dari RM50 ribu
RM50.00
Nilaian tanah lebih RM50 ribu
0.1% daripada nilai tanah
2
GADAIAN 16A
Pinjaman kurang RM50 ribu
RM50.00
Pinjaman lebih RM50 ribu
0.1% daripada nilai tanah
3
MELEPASKAN GADAIAN 16
Satu hakmilik pendaftar
RM60.00
Satu hakmilik pentadbir tanah
RM40.00
4
PAJAKAN 15A
Satu hakmilik pendaftar
RM60.00
Satu hakmilik pentadbir tanah
RM40.00
5
PAJAKAN KECIL 15B
Satu hakmilik pendaftar
Min RM50.00 @ 0.1% daripada nilai tanah
Satu hakmilik pentadbir tanah
6
PENYERAHAN BALIK PAJAKAN 15C
Satu hakmilik pendaftar
RM60.00
Satu hakmilik pentadbir tanah
RM40.00
7
PERMOHONAN MELEPASKAN 'MORTGAGE' 18B
RM40.00
8
PEMBATALAN 'MORTGAGE' 18B
Satu hakmilik pendaftar
RM40.00
Satu hakmilik pentadbir tanah
9
PINDAHAN ATAS KEMATIAN
RM30.00
10
KEMASUKAN KAVEAT PERSENDIRIAN 19B
Satu hakmilik
RM100.00
11
TARIK BALIK KAVEAT PERSENDIRIAN 19G
Satu hakmilik
RM100.00
12
PERMOHONAN MEMBATALKAN KAVEAT PERSENDIRIAN 19H
Satu hakmilik
RM50.00
13
KEMASUKAN KAVEAT PEMEGANG LIEN
Satu hakmilik
RM100.00
14
TARIKBALIK KAVEAT PEMEGANG LIEN
Satu hakmilik
RM100.00
15
KEMASUKAN KAVEAT PEMEGANG AMANAH 19E
ORANG AWAM      Alamat Tempat Pembayaran & Waktu Bayaran Cukai Tanah    Tender & Sebutharga    e-Perkhidmatan    Kadar Cukai Tanah    Kadar Bayaran Pertanian    Lelongan Awam    Sistem Online 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 12-06-2016 :: 12:19 PM