PROFIL KORPORAT  MENGENAI PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH (PDTMT)  BAHAGIAN & UNIT

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH

UNIT PEMBANGUNAN MASYARAKAT

 1. Projek Khidmat Masyarakat (ADUN dan Ahli Parlimen).
 2. Peruntukan Projek Kecil Luar Bandar.
 3. Program Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT).
 4. Peruntukan Projek Rancangan Ekonomi Kementerian Kewangan.
 5. Pengurusan Bantuan Bencana Alam.
 6. Pembangunan Pekan-Pekan Kecil.
 7. Satu Daerah Satu Industri.
 8. Satu DUN Satu Produk.

UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL

 1. Menyelaras dan memantau perlaksanaan projek yang telah siap untuk pembayaran.
 2. Menyelaras dan mengawasiprojek persekutuan dan negeri.
 3. Mengurus, menyedia dan memperakui speks kerja danpelan-pelan kejuruteraan awam.
 4. Memantau perlaksanaan projek kemajuan persekutuan di daerah melalui SPP 11.
 5. Menyediakan spesifikasi kerja bagi projek-projek yang diluluskan.
 6. Menyediakan pelan bagi projek-projek yang diluluskan.
 7. Menyelaras maklumat pembangunan melalui SPP 11.

Bahagian & Unit      Bahagian Khidmat Pengurusan    Bahagian Pengurusan Tanah 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 01-08-2023 :: 03:26 PM