PROFIL KORPORAT  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2018
Menyelesaikan tindakan untuk catatan ( charting ) dan penyelesaian pelan hak milik sementara dalam tempoh masa 3 hari bekerja daripada tarikh penerimaan fail.
Lihat Statistik  »   
Menyelesaikan setiap urusan mengenai siasatan, laporan dan lain-lain urusan tanah dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh penerimaan fail ( tertakluk pada jumlah lot)
Lihat Statistik  »   
Menyediakan pelan untuk jualan kepada orang ramai dalam tempoh masa tidak melebihi 3 hari bekerja daripada tarikh pembelian.
Lihat Statistik  »   
Pencapaian Piagam Pelanggan 2018      Bahagian Khidmat Pengurusan    Unit Hasil    Unit Pembangunan Daerah    Unit Pendaftaran    Unit Pembangunan Tanah    Unit Pelupusan Tanah