PROFIL KORPORAT  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

Unit Pendaftaran

Permohonan Perintah Jual sehingga Siasatan Pertama dalam tempoh 3 bulan
Lihat Statistik  »   
Permohonan Carian Rasmi /Persendirian di kaunter dalam tempoh 30 minit
Lihat Statistik  »   
Pendaftaran Dokumen Urusniaga yang lengkap dalam tempoh 24 jam
Lihat Statistik  »   
Pendaftaran Dokumen Bukan Urusniaga yang lengkap dalam tempoh 24 jam
Lihat Statistik  »   
Catatan (Noting) atas Tanah dalam tempoh 3 hari
Lihat Statistik  »   
Daftar Hakmilik Kekal dalam tempoh 4 jam
Lihat Statistik  »   
Pencapaian Piagam Pelanggan      Bahagian Khidmat Pengurusan    Unit Hasil    Unit Pembangunan Daerah    Unit Penguatkuasaan Teknikal    Unit Pembangunan Tanah    Unit Pelupusan Tanah